Унето 15.000 енергетских пасоша у базу ЦРЕП-а

Захваљући ангажовању одговорних инжењера за енергетску ефикасност зграда унет је 15.000-ти енергетски пасош у ЦРЕП. На овај начин ЦРЕП је постао веома користан алат у анализи података о енергетским својствима зграда у Србији, који су неопходни за даљи развој области енергетске ефикасноти зграда. Предузеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ је одговорно за 4,34% од свих унетих / урађених пасоша у Србији.