Енергетски пасош за објекат „Лидла“ у Јагодини

Поред зграде објкта „Лидл“ у Крагујевцу, предузеће ЕНАРХ ДОО урадило је и Сертификат о енергетским својствима зграде за нову зграду за трговину на велико и мало компаније „Лидл“ (П) која се налази у Улици Кнеза Милете бр. 2 у Јагодини.

Зграда се греје у скоро у целости. Негрејани део је само простор ТК коморе у приземљу, у централном делу зграде. Све остале просторије се налазе у оквиру термичког омотача и као такве, спадају у грејани простор. Приземље је функционално подељено на три целине: простор намењен купцима, службени део са складиштима и достава. Зграда за разлику од крагујевачког „Лидла“ не поседује галеријски простор.

Зграда je изведена као префабрикована бетонска скелетна у комбинацији са бетоном ливеним на лицу места. Испуна спољашњих зидова је од клима блокова зиданих на д=38 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне а завршна обрада тих зидова је племенити малтер.

Спољашња грађевинска столарија је у највећем делу од алуминијумских профила са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом. Улазна врата у зграду у службеном делу су метална са термоизолационом испуном.

Сам пасош можете погледати на сајту Централног регистра енергетских пасоша.