Енергетски пасоши за ОШ „Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је у оквиру програма за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2016. години у јединицама локалне самоуправе Министарства рударства и енергетике урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за зграду ОШ „Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу. Средства су добијена на основу предходно урађене пројектне документације и студије коју је такође урадио Енарх д.о.о.